• Slide1.png
  • Slide2.png

Sistemų priežiūra

PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIŽIŪRĖTOJO

ATLIEKAMŲ DARBŲ MINIMALIŲ APIMČIŲ SĄRAŠAS

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas žemiau išvardintus darbus atlieka vadovaudamasis teisės aktais, kurie nurodyti LR ūkio ministro 2003-06-30 dienos įsakymais Nr. 258 ir Nr. 259 patvirtintose šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (2008 12 04 įsakymo Nr. 4-617 redakcija) bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkoje ir esant atitinkamai įrangai. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo atliekamų darbų minimalių apimčių sąrašas:

1. Kartą per savaitę atliekama pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir šilumos punkto įrenginių apžiūra:

1.1. cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas;

1.2. nuolatinė šilumos punkto darbo parametrų kontrolė ir norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros užtikrinimas;

1.3. namo šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal namo gyventojų įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų;

1.4. šilumos punkto patalpos elektros tinklų priežiūra;

1.5. atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo bei jo plombų kontrolė ir šilumos apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas ir ataskaitos pateikimas;

1.6. atnaujintų šilumos punktų priežiūra ir darbo parametrų kontrolė.

2. Darbai, kurie atliekami įrangos charakteristikoje nurodytu periodiškumu:

2.1. atjungimo armatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, suveržimas);

2.2. bendrojo naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje arba iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą;

2.3. cirkuliacinės karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų reguliavimas ir valymas;

2.4. šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;

2.5. šildymo sistemos išplovimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui;

2.6. šilumos punkto sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas, einamasis remontas;

2.7. tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių priežiūra, smulkus remontas;

2.8. šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių einamasis remontas;

2.9. šilumokaičių remontas (protėkio iššalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas, išplovimas cheminiu būdu);

2.10. tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra ir patikra;

2.11. šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaičius rodmenų nurašymas;

2.12. elevatoriaus tūtos išvalymas ir keitimas;

2.13. filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir išplovimas;

2.14. aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio lauko tinklų hidraulinio bandymo metu, įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių.

3. Darbai, kurie atliekami pagal poreikį:

3.1. avarijų sistemoje lokalizavimas ir likvidavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių vamzdžių iki 0,5 m ilgio pakeitimas);

3.2. nuotėkio iš atvirai nutiestų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių likvidavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar vamzdžių iki 0,5 metrų ilgio pakeitimas);

3.3. vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;

3.4. kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus (radiatoriaus ar vonios šildytuvais turi apsirūpinti butų savininkai);

3.5. kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose pakeitimas (radiatorius turi apsirūpinti pastato ar pastato butų ir kitų patalpų savininkai);

3.6. blogai šylančių radiatorių ir vonios šildytuvų šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemų kapitalinio remonto;

3.7. optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų.

Darbai, kurie nenurodyti šiame sąraše, atliekami pagal atskirą susitarimą nusprendus pastato butų ir kitų patalpų savininkams. Susitarime nurodoma darbų apimtis, kaina bei mokėjimo terminai.

Paieška

El. sąskaitos

Rietavo savivaldybė

Senoji svetainė

Įmonės kodas 171668992, PVM mokėtojo kodas LT716689917, Adresas Kvėdarnos g. 4, Vatušių k., Rietavas, Tinklalapis http://www.rietkom.lt Darbo laikas I-V 08.00-17.00
© 2024 UAB „Rietavo komunalinis ūkis“. Visos teisės saugomos.