Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. lapkričio 21 d. Rietavo savivaldybės sprendimu Nr. T1-143 „Dėl UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ tiekiamos šilumos bazinių ir karšto vandens dedamųjų nustatymo“, apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens  kainos už 2020 m. balandžio mėnesį:

  1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,95 euro centai/kWh be PVM, 7,58 euro centai/kWh su PVM 9 %.
  2. Karšto vandens kaina – 6,79 Eur/ m3 be PVM; 7,40 Eur/ m3 su PVM 9 %.
  3. Įmonėms ir kitiems vartotojams – 6,95 euro centai/kWh be PVM, 8,41 euro centai/kWh su PVM 21 %.