Informuojame, kad, vadovaujantis 2017 m. lapkričio 30 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1 – 193 „Dėl UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens  kainos už 2018 m. rugpjūčio mėnesį:

  1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,49 euro centai/kWh be PVM, 7,07 euro centai/kWh su PVM 9 %.
  2. Karšto vandens kaina – 5,87 Eur/ m3 be PVM; 6,40 Eur/ m3 su PVM 9 %.
  3. Įmonėms ir kitiems vartotojams – 6,49 euro centai/kWh be PVM, 7,85 euro centai/kWh su PVM 21 %.