Vadovaudamiesi Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV-590 „Dėl  2018-2019 metų šildymo sezono pradžios“, nuo š. m. spalio 3 d. skelbiame 2018-2019 šildymo sezoną Rietavo savivaldybėje.