Vadovaujantis Rietavo savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T1 – 89 patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, kurios įsigalioja nuo 2018 m. liepos 1 d.
Paslaugų pavadinimas Kaina Eur/kub.m. be PVM Kaina Eur/kub.m. su PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams,perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute: 2,63 3,18
1.1. geriamojo vandens tiekimo 1,20 1,45
1.2. nuotekų tvarkymo 1,43 1,73
1.2.1. nuotekų surinkimo 0,56 0,68
1.2.2. nuotekų valymo 0,70 0,85
1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,17 0,21
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams,perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, kuriame įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema: 2,58 3,12
2.1. geriamojo vandens tiekimo 1,19 1,44
2.2. nuotekų tvarkymo 1,39 1,68
2.2.1. nuotekų surinkimo 0,54 0,65
2.2.2. nuotekų valymo 0,68 0,82
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,17 0,21
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams,perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmininėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose: 2,46 2,98
3.1. geriamojo vandens tiekimo 1,12 1,36
3.2. nuotekų tvarkymo 1,34 1,62
3.2.1. nuotekų surinkimo 0,52 0,63
3.2.2. nuotekų valymo 0,66 0,80
3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,16 0,19
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams,perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poriekiams ir perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams: 2,55 3,09
4.1. geriamojo vandens tiekimo 1,22 1,48
4.2. nuotekų tvarkymo 1,33 1,61
4.2.1. nuotekų surinkimo 0,52 0,63
4.2.2. nuotekų valymo 0,65 0,79
4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,16 0,19
5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams,perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekimą vartotojams ir abonentams,geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekimą vartotojams: 2,45 2,96
5.1. geriamojo vandens tiekimo 1,12 1,36
5.2. nuotekų tvarkymo 1,33 1,61
5.2.1. nuotekų surinkimo 0,52 0,63
5.2.2. nuotekų valymo 0,65 0,79
5.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo 0,16 0,19
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:
6.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas butui/mėn. 1,73 2,09
6.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti aatsiskaitomojo apskaitos prietaiso butui/mėn. 1,07 1,29
7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:
7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas butui/mėn. 1,09 1,32
7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti aatsiskaitomojo apskaitos prietaiso butui/mėn. 0,68 0,82
8. Vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas apskaitos prietaisui per mėnesį 4,59 5,55
9. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, diferencijuojamą pagal skaitiklių diametrus (Eur skaitikliui):
Ø 15 3,34 4,04
Ø 20 4,27 5,17
Ø 25 6,68 8,08
Ø 32 7,98 9,66
Ø 40 14,10 17,06
Ø 80 24,11 29,17
10. Nuotekų surinkimo mobiliomis transporto priemonėmis kaina (be nuotekų tvarkymo) Eur/m3; 7,11 8,60
11. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS koncentracijos padidėjimą Eur/kub.m. 0,064 0,08
12. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą Eur/kub.m. 0,05 0,061
13. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą Eur/kub.m. 0,003 0,004
14. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą Eur/kub.m. 0,021 0,025